Hűtőházi logisztikai folyamatok szenzortechnológián alapuló minőségbiztosítását és integrált, azonos idejű folyamat monitoringját lehetővé tevő rendszer technológia kutatás-fejlesztése

Projekt adatok

Kedvezményezett: Tundralog Technologies Kft.


Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15 - 2015 - 00253


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 07. 31.


Szerződött támogatás összege: 162 639 926 Ft


Támogatás mértéke: 55.79 %

Projekt leírás

A hűtőházak a raktárlogisztikai iparág speciális alágazatát képezik, amelyek technológiai támogatás szempontjából speciális kihívásokat jelentenek, hiszen az alacsony, akár -30 Celsius fokos hőmérsékleti tartomány, a szükségszerű páralecsapódás és a folyamatos hőtágulás olyan környezeti tényezők, amelyek kezelésére nem alkalmasak a hagyományos eszközrendszerek. A projekt célja olyan, e környezeti sajátosságok és a hűtőraktározási folyamatok specialitásainak figyelembevételével kialakított eszközrendszer megvalósítása, amely a hűtőházak számára képes biztosítani innovatív raktárinformatikai funkciókat, mint az automatikus árukövetés, a hűtőházakban dolgozó gépek és emberek követése.


A hűtőházi raktári működés releváns sajátosságait a következőképpen lehet összefoglalni:

  • A széles körben elterjedt raktárlogisztikai támogató technológiák a hűtőházi környezetben csak korlátozottan képesek a megfelelő funkciók nyújtására, hiszen a páralecsapódások miatt nedves környezetben a vonalkód alapú technológiák csak korlátozottan alkalmazhatók, hiszen a ragasztott vonalkódok átnedvesednek, leválnak, a nyomtatott vonalkódok esetében pedig a kicsapódó jég nehezíti a leolvasást. Emellett maguk a leolvasó eszközök sem tűrik a szélsőséges hőingadozást, illetve a nedvességet. A hagyományos RFID rendszerek esetében is a nedvesség és a hőtágulás jelenti a problémát, mely az eszközök élettartamának jelentős rövidüléséhez vezet.
  • További specialitás, hogy a hűtőházakban elsősorban élelmiszeripari termékeket raktároznak nagyon különböző kiszerelésekben és formákban. A raktározott termékek egy részének tárolása valamilyen kiskereskedelemi kiszerelésben történik, de emellett jellemző az ömlesztett formában való raktározás is és kiemelten speciális körülményeket igényel a hústermékek elhelyezése. A raktárlogisztikai technológiai támogatás oldaláról a tárolt termékek speciális tulajdonságai és az ezekhez kapcsolódó szigorú élelmiszerbiztonsági előírások ugyancsak különleges elvárásokat generálnak.
  • Ugyancsak specialitás, hogy a hűtőházi környezetben a termékek alapvető paraméterei (tömege, térfogata, állaga) megváltozhatnak, amelyet a raktárak mögötti információs rendszerekben kezelni kell tudni. Ez a változás ráadásul kétirányú lehet, hiszen adott esetben elképzelhető technológiai veszteség (például a kiolvadásból eredő súlyvesztés) és többlet (a csomagolásra ráfagyó pára súlytöbblete) párhuzamosan történik. Ez a sajátosság azt eredményezi, hogy felértékelődik a beraktározott termékek egyedi azonosíthatósága, hiszen legyen szó bérraktározásról, vagy egy élelmiszeripari üzem saját hűtőraktáráról, a paraméterek alapján történő nyilvántartás nem jelent valódi garanciát.
  • A hűtőraktári környezetben akár történő munkavégzés nem veszélytelen, hiszen a -30, -40 Celsius fokos környezetben a szervezet teherbíró képessége csökken, megfelelő védőöltözet szükséges, és maga a munkavégzés is csak időkorlátokkal lehetséges. Ráadásul a munkafolyamatok szervezésénél fontos tényező, hogy minimalizálni kell a hűtési veszteségeket.

A projekt keretében olyan hardverrendszerek kidolgozását tűztük ki célul, amelyek ellenállnak e környezeti hatásoknak és egységes, a gyakorlatban is működőképes megoldást kínálnak.

Az elkészülő eszközrendszer segítségével biztosíthatók azok a valós idejű információk, amelyekre építve a raktározási folyamatok magasabb automatizáltsági szinten, optimalizáltan szervezhetők meg.


Olyan megoldás kialakítását tűztük ki célul, amely egyszerűen telepíthető a működő hűtőházakban, és alapvetően három fő elvárást támaszt a fejlesztéssel szemben:

  • Az eszközök működését hálózati tápellátás nélkül is biztosítani kell, azaz olyan megoldásokat kell kidolgozzunk, amely - egyébként az alacsony hőmérsékletre érzékeny akkumulátorok, elemek - alkalmazását teszi lehetővé.
  • Az eszközök közötti kommunikáció megteremtésében rádiós távközlési megoldásokat kell alkalmaznunk, amely speciális kihívást jelent egy a hullámterjedés szempontjából közel sem ideális környezetben.
  • A mobilitás és gyakorlati alkalmazhatóság feltétele, hogy olyan eszközrendszert kell létrehozzunk, amely a rendelkezésre álló korlátozott villamosenergia-kapacitást a lehető leghatékonyabban használja fel.


Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.


Cégadatok

Cégnév: Tundralog Technologies Kft.


Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szőlő utca 51.


Cégjegyzék: 07-09-026383​​​


Adószám: 24372615-2-07​​​


E-mail: info@tundralogtechnologies.hu

Székhely

Befektetés

A Tundralog Technologies Kft-be 2015 novemberében jelentős összegű kockázati tőkebefektetést eszközölt a Gran II Kockázati Tőkealap.

Köszönjük a bizalmat.